Angličtina v ZŠ

V Základní škole Spojenců v Praze Horních Počernicích povedu ve školním roce 2023/24 kroužek angličtiny pro 1. a 2. třídu.

Výuka bude vedena moderní metodikou na základě sylabu nejnovější Cambridge učebnice Power Up Start Smart. Ve výuce používám flashcards, tzv. Story-Based Approach (výuka pomocí příběhu) a Total Physical Response (zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka). Náplň kroužku je tak pestrá, zábavná a zároveň efektivní. Kroužek je veden audio-orální metodou, tzn. že děti  mluví, poslouchají, ale zatím nepíšou.

Děti budou dostávat pracovní listy vytvořené přímo pro potřeby kroužku, se kterými budeme pracovat.

Výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách (pondělí a úterý).

Počet dětí ve skupince je 6-10. Začínáme od 18.9.


              Přihlášení na kroužek angličtiny

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.