Angličtina v ZŠ

V Základní škole Spojenců v Praze Horních Počernicích povedu ve školním roce 2024/25 kroužek angličtiny pro 1., 2. a 3. třídu.

Výuka bude vedena moderní metodikou na základě sylabu nejnovější Cambridge učebnice Power Up Start Smart & Power Up 1. Ve výuce používám flashcards, tzv. Story-Based Approach (výuka pomocí příběhu) a Total Physical Response (zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka). Náplň kroužku je tak pestrá, zábavná a zároveň efektivní. Kroužek pro 1. a 2. třídu je veden audio-orální metodou, tzn. že děti  mluví, poslouchají, ale zatím nepíšou. Se třeťáky už pomalu začneme i číst a psát.

Děti budou dostávat pracovní listy vytvořené přímo pro potřeby kroužku, se kterými budeme pracovat.

Výuka probíhá jednou týdně v pondělí v odpoledních hodinách.

Počet dětí ve skupince je maximálně 15. Začátek v září 2024 bude upřesněn.


              Přihlášení na kroužek angličtiny

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.