Metody výuky

Malé skupinky

Děti se u nás učí v malých skupinkách (max. 4 děti). Díky tomu máme možnost věnovat pozornost indivuálním potřebám dětí při veškerých aktivitách. A zároveň jim umožnit větší prostor pro komunikaci.

21st Century Skills: 4C

Klademe u dětí důraz na rozvoj schopností 21. století:

COMMUNICATION (komunikace)

CREATIVITY (kreativita)

CRITICAL THINKING (kritické myšlení)

COLLABORATION (spolupráce)

CLIL = Content and Language Integrated Learning

Všechny naše výukové materiály splňují tzv. CLIC. Jedná se o učení pomocí angličtiny. U nejmenších se jedná např. o témata jako hygiena, životní prostředí apod. U větších dětí se dotkneme zeměpisu, kultury, matematiky a dalších zajímavých témat.

Story-Based Approach

Výuka pomocí příběhů je již tradiční úspěšnou metodou pro výuku cizích jazyků. Děti se mají možnost do příběhů aktivně zapojit, ať už se jedná o ty nejjednodušší příběhy pro naše nejmenší nebo složitější konstrukce pro pokročilé studenty, které si příběh po vyslechnutí mohou i sami zahrát.

Total Physical Response

Tzv. TPR znamená zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka. Například aniž by dětem bylo vysvětlováno nebo překládáno, co znamená "sit down", všichni se na základě tohoto pokynu posadí.

Emotional Intelligence

V našich hodinách se snažíme o rozvoj emocionální inteligence dětí. Děti vedeme ke spolupráci, empatii, toleranci a hledaní kompromisů.