Metody výuky

Individuální přístup

Ať učím jednoho studenta nebo skupinku, vždy věnovuji pozornost indivuálním potřebám žáků a studentů při veškerých aktivitách.

21st Century Skills: 4C

U dětí kladu důraz na rozvoj

schopností 21. století:

COMMUNICATION (komunikace)

CREATIVITY (kreativita)

CRITICAL THINKING (kritické myšlení)

COLLABORATION (spolupráce)

CLIL = Content and Language Integrated Learning

Všechny moje výukové materiály splňují tzv. CLIL. Jedná se o učení pomocí angličtiny. U nejmenších se jedná např. o témata jako hygiena, životní prostředí apod. U starších dětí se dotkneme mnoha zajímavých témat ze světa kolem nás.

Story-Based Approach

Výuka pomocí příběhů je již tradiční úspěšnou metodou pro výuku cizích jazyků. Děti se mají možnost do příběhů aktivně zapojit, ať už se jedná o ty nejjednodušší příběhy pro ty nejmenší nebo složitější konstrukce pro pokročilé.

Total Physical Response

Tzv. TPR znamená zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka. Například aniž by dětem bylo vysvětlováno nebo překládáno, co znamená "sit down", všichni se na základě tohoto pokynu posadí.

Emotional Intelligence

Na svých hodinách se snažím o rozvoj emocionální inteligence dětí. Děti vedu ke spolupráci, empatii, toleranci a hledaní kompromisů.