Shrnutí MŠ Captain Jack II

1. lekce

Dnes jsme se naučili novou písničku The Good Behaviour Song.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, good behaviour, bad behaviour

Receptive language: Can I have a ...?, please?, This is the way we...; Look after...; Put away your..., please!, Put it away.; Is (Anna) looking after her pencil?; What is it?

Table time: v učebnici na str. 21 jsme v bludišti hledali správnou cestu, abychom "uklidili" předměty do správných kelímků

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


2. lekce

Děti se dnes seznámily s tím, jak se správně chovat ve škole.

Key vocabulary: Line up!, Sit up!, Hands up!, Please

Receptive language: Is this good behaviour?, Do you (put your hands up)?, What's Captain Jack hiding?, This is the way we..., Put away your..., please!, What color is it?

Table time: v učebnici jsme si ukazovali, jak se správně chovat ve škole

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


3. lekce

Procvičovali jsme barvy a čísla.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, colours

Receptive language: This is the way we..., Look after..., Put away your..., please!, I spy with my little eye, Who's got the colour purple?, I've got..., What's this?, What color is it?, What's missing?

Table time: v učebnici jsme doplňovali logickou řadu odpovídajícími obrázky

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Colours Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


4. lekce

Zapojení do Pirates' Playtime, zapojení se do příběhu, EQ: jak si můžeme pomáhat ve třídě.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair

Receptive language: Listen to me..., Stand up! Sit down!, Close your eyes, Draw, color, rub out, open, Sit on your chair, put your chair...

Table time: práce s "press-outem" během příběhu; práce na okopírovaném materiálu - děti rozlišovaly, jak můžeme pomáhat a co se dělat nemá

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song, Pirates' Playtime


5. lekce

Opakování veškeré slovní zásoby a písniček z Unit 2.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair, good behaviour, bad behaviour, Line up!, Sit up!, Hands up!

Receptive language: Can I have the (pencil), please?; Thank You; Pick up your...; What is it?; What has Captain Jack got?; Stick the stickers.

Table time: na str. 27 děti nalepily odpovídající nálepky

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


6. lekce

První lekce z Unit 3 s názvem Let's clean up!

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird

Receptive language: Come in; Let's begin; Sail in the pirate ship; What can you see?; Is this a (seal)?; A (seal) is looking at me.

Table time: obtažení a pojmenování zvířat v učebnici na str. 29

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song


7. lekce

Dnes se děti seznámily s novým příběhem.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird

Receptive language: I like...; What can you see?; Is this a (seal)?; A (seal) is looking at me; It's cold; Where are we?; What's the matter?; Today; I am sad; Why?; The water's dirty/clean!; We can't play!; It's clean; What's this?

Table time: kroužkování a ukazování zvířat na str. 31

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Story Song


8. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na procvičení písmene /b/.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, big

Receptive language: What's Captain Jack hiding?

Table time: na okopírovaném materiálu jsme dokreslovali "big bird"

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song


9. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na nová slovíčka clean vs. dirty.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, big, clean, dirty

Receptive language: It's cold; Where are we?; What's the matter?; Today; I am sad; Why?; The water's dirty/clean!; We can't play!; It's clean; Let's swim; We can/can't; Can the animals play?; Is the water dirty or clean?; Is the (polar bear) happy or sad?; Clean up!

Table time: procvičení happy a sad namalováním úsměvů na str. 33

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song


10. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na správné chování - uklízení.

Key vocabulary: tidy, untidy, polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, big, clean, dirty, classroom, playground, bedroom

Receptive language: Let's swim; We can/can't; The water's dirty/clean!; What's Captain Jack hiding?; What's the matter?

Table time: vybarvení koleček červeně nebo zeleně, podle toho, co je správné/uklizené a co nikoliv

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song


11. lekce

Dnes jsme s dětmi procvičily barvy a tvary ve spojení s novou slovní zásobou (zvířaty).

Key vocabulary: circle, triangle, rectangle, square, star, 1-5, yellow, red, orange, blue, purple

Receptive language: The water's dirty/clean!; We can't play!; Let's swim; We can/can't; How many shapes can you see?; Up in the air; Everywhere; I spy with my little eyes; What shape is it?; What's this?; What colour is this?; What colour is missing?; How many (circles) are there?

Table time: na str. 37 jsme procvičovali tvary a barvy

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song, The Shapes Song


12. lekce

Dnes jsme pracovali s "press-outem" během aktivního poslouchání příběhu.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, clean, dirty

Receptive language: Listen to me!; Stand up! Sit down!; Be a...; Close your eyes; What animal can you see?; Can the animals play?; Is the water dirty or clean?; Is the boy/girl being clean?

Table time: poslech a zapojení do příběhu

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song, Pirates' Playtime


13. lekce

Záverečná lekce Unit 3.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, clean, dirty, tidy, untidy, circle, triangle, rectangle, square, star, 1-5, yellow, red, orange, blue, purple

Receptive language: What's the matter? I spy with my little eye; What's Captain Jack hiding?

Table time: nalepení správných nálepek do pirátské truhly na str. 39

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song, The Shapes Song


14. lekce

Úvodní lekce nové Unit 4 s názvem Peter's Birthday.

Key vocabulary: bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage, garden

Receptive language: Where is mummy?; Where is she?; Is she in the...?; No, she isn't.; It's his house!

Table time: obtahování a pojmenovávání místností v domě na str. 41

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, opakování The Family Song (Captain Jack I), The House Song