Captain Jack I

1. lekce

Dnes jsme začali Unit 5 zaměřenou na ovoce.

Co jsme se naučili?

 • Novou Hello Song (3) i Bye Bye Song (3)
 • Slovíčka: ovoce
 • Poslech a zapojení se do The Apples and Oranges Song

Slovní zásoba: aktivní: melon, apple, orange, pear, lemon, cherry; pasivní: Yummy

Table time: v učebnici jsme obtahovali různé druhy ovoce, ukazovali si je znovu při poslechu nové písničky a citron vybarvili žlutě

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-30 + Hello Song 3 + The Apples and Oranges Song + Bye Bye Song 3

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


2. lekce

Dnes si děti vyslechly příběh o ovoci, jak ze semínka vyroste veliký meloun.

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a reagovat na příběh
 • Zapojit se do Story Song

Slovní zásoba: aktivní: melon, apple, orange, pear, lemon, cherry; pasivní: I like..., We love..., Water the seed all around, Grows, ...in the ground, Here comes the sun

Table time: v učebnici jsme spojovali rozkrojené ovoce s odpovídajícími košíky s ovocem, ukazovali jsme si znovu, jak ze semínka vyroste meloun a poslouchali přitom Story Song, která se k tomu váže

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-36

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


3. lekce

Procvičovali jsme "phonics": písmeno /m/ a naučili jsme se rozlišovat "dirty vs. clean".

Co jsme se naučili?

 • Tongue twister: Mummy loves melon. Mmm, mmm, mmm.
 • Opakovali jsme příběh i Story Song
 • Zapojit se a zpívat písničku The Dirty and Clean Song

Slovní zásoba: aktivní: dirty, clean, melon, apple, orange, pear, lemon, cherry; pasivní: Show me your..., Wash your...., Water the seed all around, Grows, ...in the ground, Here comes the sun

Table time: na str. 57 děti obtahovaly ruku, ukazovali jsme si dirty hands a clean hands, na str. 58 děti pak kreslily meloun; na okopírovaném materiálu jsme pojmenovávali jednotlivé členy rodiny a ovoce, na kterém si pochutnávají, poté jsme dle jazykolamu kroužkovali maminku s melounem a znovu si tongue twister zopakovali

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-36

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


4. lekce

Dnes jsme se věnovali konceptu My World: "life cycle of the plant"

Co jsme se naučili?

 • Nová slovíčka týkající se životního cyklu ovoce
 • My world: the life cycle of a plant

Slovní zásoba: aktivní: seed, plant, melon, eating; pasivní: Show me your..., Wash your....

Table time: na str. 59 děti jsme s dětmi popisovali životní cyklus od semínka melounu po jeho konzumaci, celý cyklus jsme obtáhli a na str. 60 pak děti nakreslili jablko

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-38 (The Dirty and Clean Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


5. lekce

Dnes jsme opakovali čísla a barvy ve spojení s ovocem.

Co jsme opakovali?

 • Opakovali jsem The Colors Song, The Dirty and Clean Song
 • Opakovali jsme čísla a barvy ve spojení se slovní zásobou týkající se ovoce

Slovní zásoba: aktivní: numbers 1-6, red, yellow, blue, green, pink, brown, dirty, clean, melon, apple, orange, pear, lemon, cherry; pasivní: How many...?,Show me your..., Wash your....

Table time: v učebnici děti vybarvovali podle barevných teček jednotlivé druhy ovoce a počítali jsme jejich jednotlivé části

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-38 (The Dirty and Clean Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


6. lekce

Dnes jsme se s dětmi zaměřili na příběh, jak ze semínka vyroste meloun.

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a zapojit se do Pirates' Playtime
 • Poslouchat a zapojit se do příběhu s "press-outem"
 • EQ: vím, jak se cítím

Slovní zásoba: aktivní: seed, flower, eating, dirty, clean, melon, apple, orange, pear, lemon, cherry; pasivní: Listen to me!; stand up; sit down; close your eyes; eat ....

Table time: Děti opět poslouchali příběh týkající se ovoce a jeho růstu ze semínka až po plody; s press outem jsem si ukazovali jednotlivé fáze růstu; poté jsme na okopírovaném materiálu vybarvovali happy/sad - každý mi samostatně řekl, jak se cítí: "I am ....happy/sad."

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-38 (The Dirty and Clean Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


7. lekce

Závěrečná lekce Unit 5.

Co jsme si zopakovali?

 • Všechna slovíčka Unit 5
 • Všechny písničky Unit 5
 • Porozumění slovíčkům - nalepování ovoce

Slovní zásoba: aktivní: seed, flower, eating, dirty, clean, melon, apple, orange, pear, lemon, cherry; pasivní: Show me your...; Wash your...

Table time: V učebnici jsme s dětmi nalepili do truhličky všechno ovoce, které jsme se naučili. A také diamant, který děti našli v příběhu. Děti také nakreslili své oblíbené ovoce a každý mi ho i anglicky pojmenoval.

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-38 (The Dirty and Clean Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 5. truhličku = Unit 5

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 5


8. lekce

Úvodní lekce Unit 6.

Co jsme se naučili?

 • Anglická slovíčka týkající se zvířat žijících na farmě
 • Novou písničku The Farm Animal Song

Slovní zásoba: aktivní: pig, hen, cow, horse, dog, rabbit; pasivní: On the farm there is a...., cluck, woof, boing, oink, moo, neigh

Table time: V učebnici děti ukazovaly a obtahovaly zvířata, znovu jsem poslouchali a zpívali písničku, u které děti jednotlivá zvířata ukazovala

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (The Farm Animal Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


9. lekce

Děti poslechly nový příběh z Unit 6.

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a reagovat na příběh
 • Poslouchat a zapojit se do Story Song

Slovní zásoba: aktivní: pig, hen, cow, horse, dog, rabbit; pasivní: Here's your..., Can I jump on?, Thank you, Wear a helmet, Be careful!, Into the trees, Don't forget!, Come down the hill with me!

Table time: V učebnici děti nalepovaly barevná kolečka na jednotlivá zvířata

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (The Farm Animal Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


10. lekce

Dnes jsme se věnovali procvičení "phonics" - písmene /d/ a rozlišení slov up/down.

Co jsme se naučili?

 • Procvičení písmene /d/: Denny the dog goes down, down, down.
 • Rozlišovat UP/DOWN
 • Novou písničku The Up and Down Song

Slovní zásoba: aktivní: pig, hen, cow, horse, dog, rabbit; pasivní: cluck, woof, boing, oink, moo, neigh, Come down the hill with me!. I'm a...., I hop, jump, fly...., Happy

Table time: na okopírovaném materiálu děti hledaly 5 rozdílů a opakovali "tongue twister"; v učebnici jsem obtahovali trasy jednotlivých zvířátek a na další stránce jsme kreslili zajíčka

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (The Farm Animal Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


11. lekce

Naučili jsme se nová slovíčka týkající se jídla.

Co jsme se naučili?

 • Nová slovíčka týkající se jídla
 • Původ jídla

Slovní zásoba: aktivní: pig, hen, cow, milk, egg, ham; pasivní: I'm a...., I hop, jump, fly....

Table time: v učebnici jsem spojovali jídlo se zvířaty

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (The Farm Animal Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


12. lekce

Opakování barev a čísel.

Co jsme se naučili?

 • Rozlišování barev
 • Opakování čísel
 • The Numbers Song

Slovní zásoba: aktivní: yellow, red, green, blue, pink, brown, 1-6; pasivní: How many...?

Table time: v učebnici jsem počítali zvířata a kroužkovali správná čísla

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (opakování The Numbers Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


13. lekce

Opakování a zapojení se do Pirates' Playtime.

Co jsme se naučili?

 • Zapojení se do Pirates' Playtime
 • Zapojení se do příběhu s "press-outem"
 • EQ: jak se máme chovat na farmě

Slovní zásoba: aktivní: pig, hen, cow, horse, dog, rabbit; pasivní: Listen to me!, Be a..., Stand up, Sit down, Close your eyes

Table time: práce s "press-outem", na okopírovaném materiálu děti vybarvovali podle pokynů, jak se správně chovat ke zvířatům

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (The Farm Animal Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


14. lekce

Závěrečná opakovací lekce Unit 6.

Co jsme se naučili?

 • Zopakování veškeré slovní zásoby a všech písniček z Unit 6

Slovní zásoba: aktivní: pig, hen, cow, horse, dog, rabbit, up, down, eggs, milk, ham, 1-6; pasivní: Be careful, Put on your helmet

Table time: nalepení obrázků zvířat do pirátské truhly

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-40 (The Farm Animal Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 6. truhličku = Unit 6


15. lekce

BIG REVISION