Captain Jack II

1. lekce

Seznámení s hlavními postavami z učebnice, zapojení se do písniček Hello Song, Bye-bye Song a The Characters Song

Key vocabulary: Captain Jack, Danny, Katie, Fluffy, Hello, Bye-bye

Receptive Language: Abracadabra!, How are you? I´m fine, thank you. Who is it?, All aboard with me! Pirate ship.

Songs: Hello song, The characters song, Bye-bye song

Table time: Pupils Book page 3 - děti obtáhly pirátskou loď a vybarvily Dannyho čepici zeleně a Katinu čepici červeně.

Co a jak procvičit doma:

  • Na CD najdete písničky, které se s dětmi v hodinách učíme a zpíváme
  • První verze písničky na CD je vždy nazpívaná a hned další v pořadí je tzv. karaoke version, kdy děti mohou zpívat samy
  • Některé děti doma nerady zpívají a doma se jim opakovat nechce, ačkoliv se v hodinách skvěle zapojují; není třeba je nutit, veškeré opakování by mělo probíhat v pozitivním duchu, aby děti nevnímaly angličtinu jako povinnost, jako něco, co se MUSÍ naučit, ale jako něco, co je BAVÍ se učit (aby se učily jakoby mimochodem)
  • jedním z hlavních cílů předškolní angličtiny je dětem vytvořit pozitivní vztah k učení se cizích jazyků, že je to hlavně o zábavě a není třeba mít obavy, je to dobrý vklad pro budoucí vzdělávání a učení se angličtiny na ZŠ a dalších školách
  • CD dětem můžete pouštět v autě, nebo doma jako kulisu, i pasivní poslouchání angličtiny v pozadí je efektivní, co se týká učení cizích jazyků
  • Na CD najdete i jednoduchou hru, ve které si děti můžou procvičovat, co se naučily na hodinách - děti si mohou procvičit slovní zásobu i příběh, který znají z hodin

Děti dostaly učebnice. CD v hodinách nebudeme potřebovat, doporučuji ho nechat doma na procvičování. K učebnici máme doplňky v podobě nálepek a "press-outs", pokud je to možné, dejte dětem učebnici společně s těmito doplňky do nějakých desek, abychom nic nepoztráceli a vždy měly vše potřebné u sebe. Také doporučuji knihu i veškeré doplňky ke knize podepsat.


2. lekce

Opakování barev a zapojení se do písničky The Colours Song.

Key vocabulary: black, white, orange, purple

Receptive language: Abracadabra! What´s in the treasure chest? Stand up! Sit down! Wand! Star!

Table time: děti si vymáčkly Press outs - kouzelnou hůlku/ magic wand

Songs: The colours songs, The characters songs


3. lekce

Zahájení Unit 1. Seznámení s novými slovíčky a zapojení se do písničky The Face Song.

Key vocabulary: face, eyes, ears, nose, mouth, hair

Receptice language: Telescope, touch..., this is my...I´ve got...,look, listen, sniff, munch, swish.

Songs: The Face Song

Table time: V knize na str. 5 jsme si pojmenovali části obličeje a vše obtáhli. děti si domalovali druhou část obličeje na zvlášním pracovním listu a vymalovali. Poté jsme si pojmenovávali části obličeje a barvy, kterými je vybarvili.


4. lekce

Dnes jsme se seznámili s novým příběhem o drakovi.

Key vocabulary: face, eyes, ears, nose, mouth, hair, big, green

Receptive language: I can see..., Where are we?, Dragon, Where?, Over there!, We are scared!, We are safe!

Table time: V knize děti pracovaly na str. 7, kde spojovaly části obličeje draka s jeho vlastími.

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song


5. lekce

  • procvičovali hlásku /f/ na jazykolamu I can see five faces
  • učili se příd. jm. big a small, zpívali jsme písničku "Big and Small"
  • opakovali jsme "Dragon story" a zpívali jsme písničku k příběhu "Story song"

Vocabulary: face, mouth, eyes, ears, hair, nose, five, faces

Receptive language: swish, munch, listen, sniff, look, I can see, I can fly, I am scared, where, over there, Is it body or face?, It's got..., I'm..., What's this?, I've got..., I can fly., How many...?

Table time: na zvláštním pracovním listu jsme hledali "five faces"; v učebnici jsme rozlišovali mezi malými a velkými dračími hlavami

Songs: The big and small song, The story song, The face song


6. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na osobní hygienu.

Key vocabulary: Wash your..., Brush your..., Face, hair, teeth, hands

Receptive language: Can you...?, I´m ..., I can fly..., Happy, sad

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song

Table time: Děti reagovaly na otázku "Can you wash/brush your..." vybarvením veselého obličeje "happy face". Pupil´s book page 11.


7. lekce

Opakování barev a čísel, zapojení se do The Numbers Song.

Key language: Numbers 1-10

Receptive language: jumps on board like this, pirate ship, happy, How many..., ...can you see?,I can fly..., I can see..

Table time: děti pracovaly v knize na str. 13, spočítaly piráty a poté čísla obtáhly pastelkou

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song


8. lekce

Zapojení se do Pirates' Playtime a práce s "press-outem".

Key vocabulary: Face, eyes, nose, mounth, hair, ears

Receptive language: Listen to me!, Stand up, sit down, Touch, Run, Close your eyes, Please, Run, stop

Table time: děti do namalovaly obraz samy sebe a poté pojmenovaly části obličeje

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song


9. lekce

Závěrečná opakovací lekce Unit 1. Opakování veškeré slovní zásoby i písniček z celé Unit.

Key vocabulary: face, eyes, ears, mouth, nose, hair, big, small, Wash your face, brush your hair, brush your teeth, wash your hands, 1-10

Receptive language: I've got..., What's the missing number?, Look, listen, sniff, munch, swish, Can you...?, Stick the stickers

Table time: na str. 15 jsme nalepili do truhly všechny části obličeje

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song


10. lekce

Úvodní lekce Unit 2. Představení nové slovní zásoby.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair

Receptive language: What's this?, Who's got the (book)?, In my classroom there's a ..., What is it?, Where are the...?, What's missing?

Table time: na str. 17 jsme obtahovali školní předměty

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song


11. lekce

Děti si vyslechly nový příběh a zapojily se do The Story Song.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair

Receptive language: In my classroom there's a ..., Open, draw, color, Ben can't find..., Can I have a ..., please?, Here you are., What do you say?, Thank you, Remember, How many ... can you see?, What's this?, Is that a (pencil) or a (rubber)?, What color are the...?

Table time: počítali jsme a ukazovali v učebnici školní předměty

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song


12. lekce

Dnes jsme procvičovali písmeno /p/ a naučili jsme se novou písničku The Good Behaviour Song.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair, purple, 1-5, good behaviour, bad behaviour

Receptive language: Can I have a ...?, please?, What's this?, Draw, color, rub out, open, close, put, sit, Pick up your (book)!, Let's trace..., What's Captain Jack hiding?, What color is it?, Who's got the crayon?, This is the way we..., Look after..., Put away your..., please!, Put it away., Is (Anna) looking after her pencil?, What is it?

Table time: na okopírovaném materiálu jsme spojovali čísla do tvaru tužky; v učebnici na str. 21 jsme v bludišti hledali správnou cestu, abychom "uklidili" předměty do správných kelímků

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


13. lekce

Děti se dnes seznámily s tím, jak se správně chovat ve škole.

Key vocabulary: Line up!, Sit up!, Hands up!, Please

Receptive language: Is this good behaviour?, Do you (put your hands up)?, What's Captain Jack hiding?, This is the way we..., Put away your..., please!, What color is it?

Table time: v učebnici jsme si ukazovali, jak se správně chovat ve škole

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


14. lekce

Procvičovali jsme barvy a čísla.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, colours

Receptive language: This is the way we..., Look after..., Put away your..., please!, I spy with my little eye, Who's got the colour purple?, I've got..., What's this?, What color is it?, What's missing?

Table time: v učebnici jsme doplňovali logickou řadu odpovídajícími obrázky

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


15. lekce

Zapojení do Pirates' Playtime, zapojení se do příběhu, EQ: jak si můžeme pomáhat ve třídě.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair

Receptive language: Listen to me..., Stand up! Sit down!, Close your eyes, Draw, color, rub out, open, Sit on your chair, put your chair...

Table time: práce s "press-outem" během příběhu; práce na okopírovaném materiálu - děti rozlišovaly, jak můžeme pomáhat a co se dělat nemá

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song