FAQ - Často kladené otázky

Učí u vás rodilí mluvčí?

Protože chceme, aby se děti na hodinách cítily bezpečně a příjemně, preferujeme lektory kteří vždy ovládají češtinu do té míry, aby bylo možné porozumět jakékoliv prosbě dítěte v mateřském jazyce. Lektor poté dle dané situace reaguje buď v angličtině (a tím navozuje přirozeně bilingvní prostředí) nebo vyhoví prosbě dítěte v češtině. Děti se tak nemusí bát reagovat v jakékoliv situaci, protože vědí, že jim lektor vždy bude rozumět.


Moje dítě má výuku angličtiny ve škole, jaký má smysl, aby navštěvovalo ještě vaše kurzy?

Pokud je Vaším přáním, aby Vaše děti ovládaly angličtinu s lekostí, nebály se promluvit a navíc se dostavil opravdu viditelný pokrok, doporučujeme rozšířit výuku angličtiny ve škole o naše kurzy. Zábavná metodika a opravdu malé skupinky dětí (děti 1.-9. třídy mají skupinky o maximálně 4 dětech) zajistí individuální péči ve všech směrech. Vaše děti u nás angličtina bude bavit tak, že si ani nevšimnou, že se vlastně učí.


Jaký má smysl chodit v 1,5letým dítětem na angličtinu?

Hodiny angličtiny v Little BOAT poskytují i těm nejmenším dětem celkový rozvoj dovedností, a to celé v angličtině. Dítě v tomto věku rádo objevuje cokoliv nového. Vše okolo něj je pro něj součástí přirozeného procesu učení. Na hodinách se neklade důraz na tzv. productive language, i přesto jsou děti již v tomto věku schopny začít používat svá první anglická slovíčka. Pokud chcete se svými dětmi strávit příjemný čas a obohatit jejich svět i o první poznávání cizího jazyka, Little BOAT je pro Vás tou správnou volbou.


Jsou děti rozděleny podle úrovně angličtiny?

Ano, snažíme se o to, aby skupinky dětí byly co nejharmoničtější, vzhledem k věku i jazykové úrovni.


Jakým způsobem informujete rodiče o obsahu lekcí a případných možnostech procvičování angličtiny doma?

V ceně kurzu je zasílání informací o průběhu každé lekce rodičům mailem. Co jsme s dětmi dělali, a co a jak procvičovat doma.


Jaký má smysl, že děti během hodin angličtiny tvoří, kreslí nebo malují?

Vzhledem k délce lekcí jsou výtvarné aktivity během hodin zpestřením a zároveň odpočinkovým časem. Během výtvarných aktivit se s dětmi kontinuálně komunikuje v angličtině, čímž navozujeme přirozeně anglicky mluvící prostředí. Děti si tak pasivně osvojují další slovní zásobu. Navíc každá výtvarná aktivita je tématicky propojena s probíranou slovní zásobou.


Připravujete děti na mezinárodní jazykové zkoušky?

Ano, naše kurzy pracují s výukovými materiály a učebnicemi, které jsou součástí přípravy na standardizované mezinárodní jazykové zkoušky vedené na seznamu MŠMT.


Udržujete ve vašich prostorách zvýšený hygienický standard?

Protože chceme být pro Vás i Vaše děti bezpečným prostorem, kam se budete rádi vracet, zavedli jsme pro Vás řadu opatření zajišťujících zvýšený hygienický standard. Více se dočtete v záložce Bezpečný prostor.


Pokud to bude nutné, přecházíte na distanční výuku?

Vzhledem k situaci dojde k okamžitému přechodu na distanční online výuku (ve formě např. Skype lekcí, lekcí na platformě GoToMeeting/Zoom, videolekcí apod.) s okamžitým zahájením ve chvíli, kdy není možné výuku realizovat prezenčně ze strany Little BOAT, tedy docházkou do prostor Little BOAT. Přechod na distanční výuku by nastal v případě zavedení mimořádných opatření, nutnosti uzavření prostor, karantény lektorek/lektorů a v dalších podobných situacích vyžadujících distanční výuku.


Je možné dostat k dispozici rozvrh kurzů?

Ano, rozvrh na školní rok 2020/21 najdete v záložce Zápis. Pokud máte ke kurzům a jejich termínům nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Nabízíte výuku angličtiny i pro dospělé?

Ano, nabízíme také individuální výuku angličtiny i pro dospělé. Pokud byste měli zájem o vlastní výuku, kontaktujte nás a my se pokusíme Vašim přáním vyhovět.


Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Neváhejte nás kontaktovat.