Angličtina pro školkové děti

3 - 5 let

Děti se začínají aktivněji zapojovat do hodiny. S myšáky Pippou a Popem společně objevujeme svět kolem nás v anglickém jazyce. Na děti čekají hodiny plné her a písniček. Ve výuce používám tzv. Story-Based Approach (výuka pomocí příběhu) a Total Physical Response (zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka). Součástí hodin je také Table Time, kdy budeme s dětmi kroužkovat, malovat, přiřazovat, nalepovat...

Metodika tohoto kurzu rozvíjí ranou kreativitu, kritické myšlení a schopnost komunikace za pomoci her. S dětmi se věnujeme i prvním číslům, písmenkům, "phonics" (zvukům) a zapojujeme je v rámci lekce do prvních projektů, které propojují, co se naučily.

Kurz probíhá 1x týdně 50 minut. Maximálně 4 děti/skupinku. Celková cena za pololetí (15 lekcí) včetně všech výukových materiálů je 4200,-Kč.

Přihláška na kurz

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám brzy ozveme.

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.