Angličtina pro předškoláky

5 - 6 let

Kurz angličtiny pro předškoláky nastupující v září následujícího roku do první třídy

S myšáky Pippou a Popem společně objevujeme svět kolem nás v anglickém jazyce. Na děti čekají hodiny plné her a písniček. Ve výuce používám tzv. Story-Based Approach (výuka pomocí příběhu) a Total Physical Response (zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka). Součástí hodin je také Table Time, kdy budeme s dětmi kroužkovat, malovat, přiřazovat, nalepovat...

Pro předškoláky jsou připraveny hodiny s pro ně zajímavými tématy, kdy se klade důraz na náročnější pasivní slovní zásobu. Navazuje se na základní slovní zásobu, která se opakuje a přidávají se tématicky náročnější slovíčka.

Kurz probíhá 1x týdně 50 minut. Maximálně 4 děti/skupinku. Celková cena za pololetí (15 lekcí) včetně všech výukových materiálů je 4200,-Kč.

Přihláška na kurz

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám brzy ozveme.

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.