Angličtina pro nejmenší školáky

6 - 8 let (1.-2. třída)

Pro děti první a druhé třídy používáme učebnice využívající audio-orální metodu. To znamená, že děti nemusí číst ani psát, a přesto mohou plně využívat obsah knihy se všemi jejími aktivitami. Děti se aktivněji pomalu a postupně začínají věnovat čtení a psaní v angličtině v kurzu pro 2. třídu.

Učebnice obsahem volně navazují na řadu učebnic Hello Jack a Pippa and Pop, které používáme v našich kurzech pro nejmenší, školkové děti a předškoláky.

Hodiny pro nejmenší školáky jsou stále velmi hravé, plné písniček, říkanek a ostatních zábavných aktivit.

Díky tzv. Story-Based Approach (učení se prostřednictvím příběhů) se děti neučí pouze jednotlivá slova, ale také vyjadřovat myšlenky v jednoduché angličtině.

Děti se v rámci jednotlivých tématických bloků učebnice věnují svým prvním projektům, ve kterých si propojí vše, co se naučily s možností využití vlastní kreativity.

Naše učebnice kladou důraz na rozvoj 21st century skills - tedy kreativitu, kritické myšlení, spolupráci a komunikaci.

Kurz probíhá 1x týdně 60 minut. Maximálně 4 děti/skupinku. Celková cena za pololetí (15 lekcí) včetně všech výukových materiálů je 4600,-Kč.

Přihláška na kurz

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám brzy ozveme.

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.