Angličtina pro nejmenší děti s rodiči

1,5 - 3 roky (s doprovodem)

Dejte svým dětem možnost společně poznat cizí jazyk už v raném věku. Angličtina pro malé děti ve věku 1,5 - 3 roky je založena principu PLAY&LEARN. Děti si tedy hrají a zároveň se učí.

Děti se pomocí mnoha aktivit poprvé setkávají s angličtinou. Pomocí zábavných písniček a našeho kamaráda papouška Jacka se učí kromě angličtiny spoustu dalších dovedností.

Mají možnost potkávat své vrtevníky. Zažít první pocity z úspěchu při hře. Odměnu za dobře odvedenou práci při hodině. A to vše v angličtině.

Cílem hodin je vytvořit bilingvní prostředí, ve kterém se děti s jistotou orientují, přestože lektor mluví stále anglicky.

Pro věkovou skupinu dětí od 1,5 do 3 let je základem výuky tzv. receptive language. To znamená, že dítě si jazyk naposlouchává ve formě příběhů, písniček, říkanek apod. Až od 3 let se začíná klást důraz na tzv. productive language, kdy by se dítě mělo začít aktivně zapojovat do hodiny a snažit se svým tempem anglicky vyjadřovat.

Každá hodina je doplněna o dílničku (tématicky propojenou s hodinou), kdy si společně něco vyrobíte nebo nakreslíte. Během celé této doby lektor komunikuje v angličtině.

Kurz probíhá 1x týdně 45 minut. Celková cena za pololetí (15 lekcí) včetně všech výukových materiálů je 2200,-Kč.

Přihláška na kurz

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám brzy ozveme.