Anglické dílničky

DÍLNIČKY PROBÍHAJÍ NYNÍ OPĚT V ONLINE FORMĚ. RODIČE SI MOHOU VYZVEDNOUT KREATIVNÍ BALÍČEK A TVOŘENÍ PROBÍHÁ SPOLEČNĚ ONLINE.

Angličtina, angličtina, angličtina!

Dílničky jsou celé vedené v angličtině. Vzniká tak přirozeně bilingvní prostředí, kdy mohou děti na lektorku umluvit i česky a ona reaguje v angličtině.

Délka dílniček

Dílničky trvají 60 minut. Konají se vždy pátky odpoledne dle rozvrhu.

Kreativita

Během dílniček děti rozvíjí své kreativní myšlení, ať už při výtvarných činnostech, tak při zábavných hrách a aktivitách.

Cena

Cena jedné dílny je 250,-Kč.


Témata

Každá anglická dílnička je na nějaké téma.

             Přihlášení na anglické dílničky

Podmínky odhlášení z dílniček: v případě odhlášení dítěte do 48h před začátkem konání dílničky máte nárok na vrácení předem uhrazeného poplatku za dílničku (250,-Kč) v plné výši. V případě odhlášení/omluvy po 48 h před začátkem dílničky, je dítě omluveno a je možné vybrat si jinou dílničku do konce daného pololetí, které se dítě může zúčastnit, pokud to kapacita a organizace dalších dílniček umožňují.

V případě, že dojde ke zrušení konkrétní dílničky ze strany Little BOAT, bude Vám platba za dílničku vrácena v plné výši.

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.