Anglické dílničky

Angličtina, angličtina, angličtina!

Dílničky jsou celé vedené v angličtině. Vzniká tak přirozeně bilingvní prostředí, kdy mohou děti na lektorku umluvit i česky a ona reaguje v angličtině.

Kreativita

Během dílniček děti rozvíjí své kreativní myšlení, ať už při výtvarných činnostech, tak při zábavných aktivitách.

Témata

Každá anglická dílnička je na nějaké téma.

Věkové rozpětí

Dílničky jsou určeny pro děti ve věku od 3 let až cca 9 let.

Délka dílniček

Dílničky trvají 60 minut. Konají se vždy pátky odpoledne dle rozvrhu.

Cena

Cena jedné dílny je 280,-Kč.


             Přihlášení na anglické dílničky

Podmínky odhlášení z dílniček: v případě odhlášení dítěte do 48h před začátkem konání dílničky máte nárok na vrácení předem uhrazeného poplatku za dílničku (280,-Kč) v plné výši. V případě odhlášení/omluvy po 48 h před začátkem dílničky, je dítě omluveno a je možné vybrat si jinou dílničku do konce daného pololetí, které se dítě může zúčastnit, pokud to kapacita a organizace dalších dílniček umožňují.

V případě, že dojde ke zrušení konkrétní dílničky ze strany Little BOAT, bude Vám platba za dílničku vrácena v plné výši.

* Udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Podrobnosti čtěte zde.