Shrnutí MŠ Captain Jack I

1. lekce

Na první hodině jsme se poznaly s dětmi. Společně jsme probudily papouška Jacka, který spal ve své pirátské truhle.

Co jsme se naučili?

 • Jak se jmenují postavičky, které nás budou provázet celým kurzem
 • Rozlišení "Hello" a "Bye-bye"
 • Poslouchat písničky, zapojit se a společně zpívat (Hello song 1, The Characters Song, Bye-bye Song)

Slovní zásoba: Captain Jack, Danny, Katie, Fluffy, Hello, Bye-bye, 1-2-3-4

Klíčové fráze hodiny: Let's play..., I'm..., Play with me.

Table time: Photocopiable Jack

Co a jak procvičit doma:

 • Na CD najdete písničky, které se s dětmi v hodinách učíme a zpíváme
 • První verze písničky na CD je vždy nazpívaná a hned další v pořadí je tzv. karaoke version, kdy děti mohou zpívat samy
 • Některé děti doma nerady zpívají a doma se jim opakovat nechce, ačkoliv se v hodinách skvěle zapojují; není třeba je nutit, veškeré opakování by mělo probíhat v pozitivním duchu, aby děti nevnímaly angličtinu jako povinnost, jako něco, co se MUSÍ naučit, ale jako něco, co je BAVÍ se učit (aby se učily jakoby mimochodem)
 • jedním z hlavních cílů předškolní angličtiny je dětem vytvořit pozitivní vztah k učení se cizích jazyků, že je to hlavně o zábavě a není třeba mít obavy, je to dobrý vklad pro budoucí vzdělávání a učení se angličtiny na ZŠ a dalších školách
 • CD dětem můžete pouštět v autě, nebo doma jako kulisu, i pasivní poslouchání angličtiny v pozadí je efektní, co se týká učení cizích jazyků
 • Na CD najdete i jednoduchou hru, ve které si děti můžou procvičovat, co se naučily (tu si děti můžou zahrát po další hodině, kdy se budeme učit části těla, první dvě lekce učebnice jsou úvodní)

Děti dostaly učebnice, které jsou i s doplňky (nálepky, "press outs") uloženy ve školce.


2. lekce

Na druhé hodině jsme s dětmi pokračovali v zábavné angličtině. Opakovali jsem, co jsme dělali/zpívali minule a naučili se i nové věci.

Co jsme se naučili?

 • Rozlišování barev
 • Poslouchat písničku, zapojit se a společně zpívat The Colors Song
 • Opakovali jsme: Hello song 1, The Characters Song, Bye-bye Song, počítali 1-4

Slovní zásoba: Barvy: red, yellow, blue, green, brown, pink; pirate hats

Table time: pracovali jsem s učebnicí, použili jsme první "press-out" (pirátské klobouky), s jejich použitím jsme si znovu zazpívali The Colors Song, na str. 3 jsme obtáhli obličeje postaviček, které nás provázejí učebnicí, povídali si o tom, kdo je kdo a vybarvili různými barvičkami "Katie's t-shirt"

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (Track 3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8)
 • Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1 a Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


3. lekce

Po prvních dvou úvodních hodinách jsme se v učebnici posunuli do Unit 1 s názvem Captain Jack's Game.

Co jsme se naučili?

 • Rozlišování částí těla
 • Poslouchat písničku, zapojit se a společně zpívat The Body Song
 • Opakovali jsme: Hello song 1, počítání, Bye-bye Song

Slovní zásoba: aktivní: arms, toes, tummy, legs, hands, head; pasivní: look at my..., touch your...

Table time: v učebnici jsme pracovali na str. 5, děti měly za úkol obtáhnout jednotlivé části těla, poté jsme si znovu pustili písničku The Body Song a opakovali si a ukazovali, kde jednotlivé části těla jsou

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Hello Song 1 (Track 1+2), Bye-bye Song 1 (5+6), The Body Song (9+10)
 • Text písničky The Body Song najdete v učebnici na str. 8
 • Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1 a Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


4. lekce

Dnešní hodinu si děti vyslechly velmi jednoduchý příběh, při kterém sledovaly obrázky na obrovské "Flip Book".

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a zapojovat se do příběhu
 • Zpívat písničku The Story Song (najdete v učebnici na str. 8, na CD přiložinému k učebnici není)
 • Opakovali jsme: části těla, barvy

Slovní zásoba: arms, toes, tummy, legs, hands, head; wave, clap, toucha, tickle, shake your..., spider, on your...

Table time: v učebnici jsme pracovali na str. 7, děti měly za úkol spojit jednotlivé části těla v kroužcích s částmi těla Katie a Dannyho, za úspěšné dokončení pak dostaly razítko, které si vybraly

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 + STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


5. lekce

Dnes jsme si užili halloweenskou lekci.

Co jsme se naučili?

 • slovíčka týkající se svátku Halloween
 • zpívat písničku The Halloween Song
 • Předvádění a zpěv písničky The Halloween Song a práce s "press outem"

Table time:

 • v učebnici jsme spojovali obrázky s jejich stíny a poté děti nakreslily nejoblíbenější halloweenskou postavičku

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Halloween Song (konec CD)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na Festivals, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 týkající se Halloweenu


6. lekce

Dnešní hodina byla více méně opakovací. Děti se naučily jazykolam.

Co jsme se naučili?

 • Procvičování vyslovnosti písmene /t/
 • Tongue Twister: Touch you tummy and your toes, toes, toes.
 • Opakovali jsme: části těla, slovesa: wave, clap, tickle, touch, shake, znovu si poslechli příběh, do kterého se děti pěkně zapojovaly a zazpívali si The Story Song

Table time:

 • na speciálním materiálu ode mě jsme zakroužkovali: "touch your tummy" a "touch your toes", a pak chvíli Katie a Dannyho vybarvovali

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 + STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


7. lekce

Naučili jsme se novou písničku a rozlišovat big a small.

Co jsme se naučili?

 • Big vs. small
 • Pavoučí písničku
 • Opakovali jsme: barvy, čísla
 • Znovu jsem si povídali příběh s Katie a Dannym

Slovní zásoba: big, small, arms, toes, tummy, legs, hands, head; wave, clap, toucha, tickle, shake your..., spider, on your...

Table time: na str. 9 jsem kroužkovali a počítali "small spiders" a vybarvovali "big spiders"; děti, co byly rychle hotové na str. 10 kreslily velkého pavouka

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 + STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


8. lekce

Dnes jsme se věnovali hygieně - mytí rukou.

Co jsme se naučili?

 • Slovní zásobu vztahující se k hygieně
 • "My World": osobní hygiena - jak si myjeme ruce
 • Opakovali jsme: části těla, pavoučí písničku, big and small

Slovní zásoba: water, soap, towel, hands; pasivní: What do you need...?, Can you...?

Table time: na str. 11 jsem vybarvili kolečka vztahující se k mytí rukou a na str. 12 děti nakreslily samy sebe

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


9. lekce

Dnes jsme se soustředili na barvy a čísla.

Co jsme se naučili?

 • Opakovali jsem barvy
 • Poznávat a pojmenovat čísla 1-6
 • Písničku "The Numbers Song"

Slovní zásoba: yellow, red, green, blue, pink, brown, 1 - 6

Table time: na str. 13 jsme pojmenovávali čísla, označovali jejich barvy, děti pak čárami spojovaly čísla s odpovídajícím počtem pirátů

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Numbers Song (Track 13+14), The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


10. lekce

Dnešní hodina byla zaměřená hlavně na opakování.

Co jsme se naučili?

 • Zapojení do aktivit dle pokynů v říkance
 • Přehrání příběhu s pomocí "press out" Dannyho a Katie
 • Emoční inteligence: je důležité poslouchat, co říkají ostatní

Slovní zásoba: hands, head, arms, tummy, toes, leg; pasivní zásoba: listen to me, stand up, sit down, clap, wave, tickle, touch, shake your..., close your eyes

Table time: s vylomeným "press out" jsme si znovu připomněli příběh s Katie, Jackem a Dannym - doporučuji procvičit na CD (najdete v první truhličce jako Story), pak jsme pracovali s okopírovaným materiálem

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Numbers Song (Track 13+14), The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


11. lekce

Dnes jsem opakováním ukončili Unit 1.

Co jsme procvičili?

 • Veškerou dosavadní slovní zásobu
 • Zpívali jsem všechny písničky, které jsme se zatím naučili

Slovní zásoba: hands, head, arms, tummy, toes, leg, big, small, water, soap, towel, Numbers 1-6

Table time: nalepovali jsme obrázky na správná místa - procvičili tato slovíčka, v obří Flip Over Book jsme hledali žlutý diamant (Yellow Treasure)

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Numbers Song (Track 13+14), The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


12. lekce

Začali jsme Unit 2, která je zaměřená především na slovní zásobu týkající se oblečení. Dále budeme i procvičovat to, co už jsme se naučili.

Co jsme se naučili?

 • Slovní zásobu týkající se oblečení
 • The Put on Your Jumper song

Slovní zásoba: trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt; pasivní: put on your...

Table time: obtahovali jsem oblečení na str. 17 a kalhoty vybarvili modře

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14
 • Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit
 • Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 2


13. lekce

Na dnešní hodině si děti poslechly příběh doprovázený obrázky na obří Flip Over Book.

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat jednoduchý příběh v angličtině
 • Zapojení do Story Song

Slovní zásoba: trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt; pasivní: put on your..., take off your, come on!, we're ready, it's hot/cold

Table time: ukazovali jsme si obečení na str. 19 a nalepovali chybějící kolečka s odpovídajícími barvami, které jsme si díky tomu také procvičili

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14

- Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit

- Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary, Activity 2: Story, Activity 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2


14. lekce

Na dnešní hodině jsme procvičovali písmeno /h/ a naučili se jazykolam.

Co jsme se naučili?

 • Jazykolam s procvičením písmene /h/

Slovní zásoba: trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt; pasivní: put on your..., take off your, come on!, we're ready, it's hot/cold

Table time: na okopírovaném materiálu jsme obtáhli pirátskou čepici a poté jsme opakovali jazykolam

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Hot and Cold Song (Track 17+18), The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14

- Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit

- Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary, Activity 2: Story, Activity 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2