Shrnutí Captain Jack II

1. lekce

Opakování veškeré slovní zásoby a písniček z Unit 2.

Key vocabulary: pencil, crayon, rubber, book, table, chair, good behaviour, bad behaviour, Line up!, Sit up!, Hands up!

Receptive language: Can I have the (pencil), please?; Thank You; Pick up your...; What is it?; What has Captain Jack got?; Stick the stickers.

Table time: na str. 27 děti nalepily odpovídající nálepky

Songs: Hello Song, Bye-bye Song, The Characters Song, The Colours Song, The Face Song, The Big and Small Song, The Numbers Song, The Classroom Song, The Good Behaviour Song


2. lekce

První lekce z Unit 3 s názvem Let's clean up!

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird

Receptive language: Come in; Let's begin; Sail in the pirate ship; What can you see?; Is this a (seal)?; A (seal) is looking at me.

Table time: obtažení a pojmenování zvířat v učebnici na str. 29

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song


3. lekce

Dnes se děti seznámily s novým příběhem.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird

Receptive language: I like...; What can you see?; Is this a (seal)?; A (seal) is looking at me; It's cold; Where are we?; What's the matter?; Today; I am sad; Why?; The water's dirty/clean!; We can't play!; It's clean; What's this?

Table time: kroužkování a ukazování zvířat na str. 31

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Story Song


4. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na procvičení písmene /b/ a také nová slovíčka clean vs. dirty.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, big, clean, dirty

Receptive language: What's Captain Jack hiding?; It's cold; Where are we?; What's the matter?; Today; I am sad; Why?; The water's dirty/clean!; We can't play!; It's clean; Let's swim; We can/can't; Can the animals play?; Is the water dirty or clean?; Is the (polar bear) happy or sad?; Clean up!

Table time: procvičení happy a sad namalováním úsměvů na str. 33

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song


5. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na správné chování - uklízení.

Key vocabulary: tidy, untidy, polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, big, clean, dirty, classroom, playground, bedroom

Receptive language: Let's swim; We can/can't; The water's dirty/clean!; What's Captain Jack hiding?; What's the matter?

Table time: vybarvení koleček červeně nebo zeleně, podle toho, co je správné/uklizené a co nikoliv

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song


6. lekce

Dnes jsme s dětmi procvičily barvy a tvary ve spojení s novou slovní zásobou (zvířaty).

Key vocabulary: circle, triangle, rectangle, square, star, 1-5, yellow, red, orange, blue, purple

Receptive language: The water's dirty/clean!; We can't play!; Let's swim; We can/can't; How many shapes can you see?; Up in the air; Everywhere; I spy with my little eyes; What shape is it?; What's this?; What colour is this?; What colour is missing?; How many (circles) are there?

Table time: na str. 37 jsme procvičovali tvary a barvy

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song, The Shapes Song


7. lekce

Dnes jsme pracovali s "press-outem" během aktivního poslouchání příběhu.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, clean, dirty

Receptive language: Listen to me!; Stand up! Sit down!; Be a...; Close your eyes; What animal can you see?; Can the animals play?; Is the water dirty or clean?; Is the boy/girl being clean?

Table time: poslech a zapojení do příběhu

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song, Pirates' Playtime


8. lekce

Záverečná lekce Unit 3.

Key vocabulary: polar bear, penguin, seal, whale, fish, bird, clean, dirty, tidy, untidy, circle, triangle, rectangle, square, star, 1-5, yellow, red, orange, blue, purple

Receptive language: What's the matter? I spy with my little eye; What's Captain Jack hiding?

Table time: nalepení správných nálepek do pirátské truhly na str. 39

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The Animal Song, The Dirty and Clean Song, The Shapes Song


9. lekce

Úvodní lekce nové Unit 4 s názvem Peter's Birthday.

Key vocabulary: bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage, garden

Receptive language: Where is mummy?; Where is she?; Is she in the...?; No, she isn't.; It's his house!

Table time: obtahování a pojmenovávání místností v domě na str. 41

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, opakování The Family Song (Captain Jack I), The House Song


10. lekce

Nový příběh o Peterovi, který slaví narozeniny.

Key vocabulary: bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage, garden

Receptive language: Light; It's my birthday!; Let's find...; Are you in the (kitchen)?; No, she/he isn't here.; Let's turn off the light.; It's dark.; Peter turns on the light.; Suprise! Happy birthday!; Hat, candle, balloon; How many...can you see?; Is this the...?

Table time: počítání svíček, balónků a čepiček na str. 43

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The House Song, The Story Song


11. lekce

Procvičení písmene /k/ a nových slovíček light vs. dark

Key vocabulary: bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage, garden, cat, light, dark

Receptive language: Happy birthday!; He's six today.; The cat is in the kitchen.; Is (mummy) in the kitchen?; It's dark.; It's light.; I can/can't see.; Let's blow out the candles.; What colour is it?

Table time: vybarvování lampiček dle logické řady na str. 45

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The House Song, The Dark and Light Song


12. lekce

Dnešním tématem byly obvyklé denní aktivity.

Key vocabulary: cook, sleep, wash your face, bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage

Receptive language: Where do you (sleep)?; Do you (sleep) in the (kitchen)?

Table time: na str. 47 jsme spojovali správné dvojice obrázků a pojmenovávali jednotlivé místnosti i aktivity

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The House Song, The Dark and Light Song


13. lekce

Opakování barev a čísel v kombinaci s tvary.

Key vocabulary: red, yellow, blue, green, pink, brown, orange, purple, black, white, 1-10

Receptive language: What colour is it?; What number/colour is it?; How many candles are there on the cake?; Let's blow out the candles on the cake.; What colour do you colour it?; What shape is it?; Circle, square, rectangle

Table time: správné vybravení narozeninového dortu na str. 49

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The House Song, The Dark and Light Song, The Colours Song


14. lekce

Práce s příběhem a "press-outem".

Key vocabulary: bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage, garden, light, dark

Receptive language: It's dark.; It's light.; Happy, sad, angry; The light is off/on.; Stand up; Sit down; Close your eyes!; You're in the (bedroom).

Table time: vybarvení žárovky a aktivní zapojení do příběhu

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The House Song, The Dark and Light Song, Pirates' Playtime


15. lekce

Záverečná opakovací lekce Unit 4.

Key vocabulary: bedroom, living room, bathroom, kitchen, garage, garden, light, dark

Receptive language: Mummy! Are you in the (kitchen)?; No! She isn't here.; Yes! Mummy is in the (kitchen).; Happy birthday!; Here's a (ball) for you!; We cook/sleep/wash our face in the kitchen/bedroom/bathroom.

Table time: nalepení správných nálepek na str. 51

Songs: Hello Song 2, Bye-bye Song 2, The House Song, The Dark and Light Song