Shrnutí Captain Jack I

1. lekce

Závěrečná opakovací lekce Unit 2.

Co jsme si zopakovali?

 • Opakovali jsem veškerou slovní zásobu a písničky z Unit 2

Slovní zásoba: shoes, socks, trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt, socks, shoes, hot, cold; pasivní: put on your... (when it's...), Listen to me..., stand up/sit down, Close your eyes

Table time: Jackovu pirátskou truhlu na str. 27 jsme vyplnili všemi poklady/nálepkami - u toho jsme si vše pojmenovali, včetně barev, a říkali si, kdy co oblékáme (hot vs. cold)

Crafts: vyráběli jsme "laundry line", kam děti věšely oblečení, které si vystříhaly

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): Tracks/songs 1-18
 • Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit
 • Po spuštění klikněte na 2. truhličku
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2

2. lekce

Začali jsme novou Unit 3 s tématem Save water!.

Co jsme se naučili?

Slovní zásobu týkající se rodiny

- Poslouchat písničku, zapojit se a společně zpívat The family song

- Opakovali jsme: Put on your jumper song

Slovní zásoba: aktivní: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby brother, sister; pasivní: I love you! Here's a hug for you!

Table time: v učebnici jsme obkreslili rámy s obrazy s rodinou, na kterých jsme si jednotlivé členy rodiny ukazovali, také jsme vybarvili pejska hnědě

Crafts: maminkám jsme vyrobili přáníčka

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Song 1-20, Nová písnička: The family song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


3. lekce

Dnes si děti poslechly nový příběh, který je zaměřený na vodu, a že je dobré s ní hospodařit.

Co jsme se naučili?

- poslouchat a zapojit se do příběhu

- Poslouchat písničku, zapojit se do Story Song

Slovní zásoba: aktivní: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby brother, sister; pasivní: Stop that! Turn off the tap!

Table time: v učebnici jsme nalepovali barevná kolečka podle barev triček členů rodiny, znovu jsem si poslechli příběh a u něj si ukazovali v učebnici jednotlivé části příběhu

Crafts: tatínkům jsme vyrobili a ozdobili kravaty

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Song 1-20, Nová písnička: The family song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


4. lekce

Dnes jsme pokračovali v Unit 3.

Co jsme se naučili?

 • zaměřili jsme se na procvičování písmene /g/
 • dělali jsem jazykolam Grandma and granpa like green, green, green
 • procvičovali jsem také The Story Song
 • rozlišit a reagovat na slova happy (šťastný) a sad (smutný)
 • písničku The happy and sad song

Slovní zásoba: aktivní:happy, sad, mummy, daddy, grandma, grandpa, baby brother, sister; pasivní: Stop that! Turn off the tap! ...like... When I'm..., I shout.../I cry..., Hurray!/Boo hoo!, Let's play!

Table time: na worksheetu jsem si na babičce a dědečkovi ukazovali různé oblečení, to měli děti za úkol vybarvit zeleně v duchu jazykolamu, který jsme se naučili; v učebnici jsme si ukazovali a pojmenovávali různé členy rodiny, u kterých jsme si říkali, zda jsou happy nebo sad, děti pak kroužkovali stejné obličeje

Crafts: vyráběli jsme kohoutky s kapající vodou

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs 1-20 + The family song & The happy and sad song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


5. lekce

Dnes jsme pokračovali v Unit 3.

Co jsme se naučili?

 • Slovní zásoba týkající se domácích prací
 • Pracovali jsme se sekcí učebnice My World: Pomáhání doma

Slovní zásoba: aktivní: cook, tidy up, lay the table; pasivní: When I'm..., I shout.../I cry..., Hurray!/Boo hoo!, Let's play!

Table time: v učebnici jsme si ukazovali obrázky příkladů, jak doma pomáháme mamince a tatínkovi a obtahovali u každého obrázku smajlíky, pokud s danou prací děti doma pomáhají

Crafts: děti prostíraly stůl/papír - kreslily na talíř své oblíbené jídlo

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs 1-22 + The happy and sad song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


6. lekce

Dnešní lekce byla zaměřená na procvičení barev a čísel v kombinaci se slovní zásobou týkající se rodiny

Co jsme se naučili?

 • Procvičovali jsme barvy a čísla, členy rodiny
 • Opakovali jsme si písničku The Numbers Song

Slovní zásoba: aktivní: yellow, red, green, blue, pink, brown; 1-6; pasivní: How many

Table time: v učebnici jsme spojovali čísla s obrázy rodiny - konkrétním počtem členů rodiny a zároveň jsme odpovídající barvou vybarvili rámečky obrázů

Crafts: na worksheetu zaměřeném na Velikonoce jsme si zopakovali barvy a čísla, děti poté vybarvovaly jednotlivé sloupečky

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs 1-22 + The happy and sad song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


7. lekce

Dnes jsme se opět věnovali tématu Save water!

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a zapojit se do písničky Pirates' Playtime
 • Poslouchat a zapojit se do příběhu s "Press Outem" - papírovým kohoutkem s vodou
 • Rozvoj Emocionální inteligence: proč je důležité, chovat se hezky

Slovní zásoba: aktivní: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby brother, sister; pasivní: Listen to me!; Wave to...; Close your eyes; Stand up/Sit down

Table time: pracovali jsem s "Press Outem" - papírovým kohoutkem a vodou, zapojili jsme ho do příběhu z obří Flip Over Book - děti se krásně zapojily a příběh přehrávaly; poté jsme pracovaly s okopírovanou stránkou, kde jsme si vysvětlovaly, které děti jsou hodné, a které zlobí

Crafts: děti si uvařily (nalepily) vlastní burgery, na kterých jsme si procvičili také barvy

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs 1-22 + The happy and sad song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


8. lekce

Dnes jsme úspěšně zakončili Unit 3 a budeme se přesouvat do druhé poloviny naší knížky.

Co jsme se naučili?

 • Opakovali jsme veškerou dosavadní slovní zásobu
 • Zazpívali jsme si všechny písničky u Unit 3
 • Nalepovali jsme do učenice nálepky odpovídající siluetám a úspěšně jsme našli poklad (zelený diamant)

Slovní zásoba: aktivní: mummy, daddy, grandma, grandpa, baby brother, sister, happy, sad, cook, tidy up, lay the table, numbers 1 - 6; pasivní: Where's/What colour's...?

Table time: nalepovali jsme odpovídající nálepky, na Flip Over Book jsme pak hledali "treasure" zelený diamant

Crafts: vyráběli jsme klauny, z jedné strany veselé, z druhé smutné

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-26

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 3. truhličku = Unit 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 3


9. lekce

Začali jsme Unit 4, která je věnovaná oblíbeným dětským hračkám.

Co jsme se naučili?

 • Nová slovíčka
 • Poslouchat a zapojit se do písničky The Let's Play Song

Slovní zásoba: aktivní: ball, teddy, balloon, scooter, car, doll; pasivní: Let's play with..., grr, brrrm, bounce, hee, whee, pop

Table time: ukazovali jsme si a obtahovali různé hračky a autíčko vybarvili zeleně

Crafts: s dětmi jsme vyráběli "balls"

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-28 (NOVÁ PÍSNIČKA: The Let's Play Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4


10. lekce

Dnes jsme pokračovali v Unit 4, která je věnovaná oblíbeným dětským hračkám.

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a reagovat na příběh v angličtině
 • Poslouchat a zapojit se do písničky The Story Song, která je s příběhem provázaná

Slovní zásoba: aktivní: ball, teddy, balloon, scooter, car, doll; pasivní: What a noisy...!; In the bedroom; ...is sleeping; What a good idea!; Stop! Be quiet!; ...wants to play; Let´s play with...

Table time: ukazovali jsem si a kroužkovali hračky, které děti musely na obrázku v učebnici najít

Crafts: vyrobili jsem si medvídky

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-28 (NOVÁ PÍSNIČKA: The Let's Play Song)

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4


11. lekce

Hlavním bodem dnešní hodiny byly "phonics": /b/ a nová slovíčka: noisy, quiet.

Co jsme se naučili?

 • Procvičování "phonics": písmene /b/
 • Procvičovali jsem také Story Song a zopakovali jsme si příběh
 • Naučili jsme se jazykolam: Let's play with the balloon and ball...boing, boing, boing.
 • Rozlišovat a reagovat na "noisy" a "quiet"
 • Novou písničku The noisy and quiet song

Slovní zásoba: aktivní: ball, teddy, balloon, scooter, car, doll, noisy, quiet ; pasivní: Stop! Be quiet!; What a noisy...! ...go..., Brrm! Whee!

Table time: pracovali jsme s okopírovaným materiálem - hledali v labyrintu cestu pro Katie a Dannyho k hračkám a ball a balloon jsme si vybravili; v učebnici jsme kroužkovali hlučné hračky a na další stránce nakreslili balónky

Crafts: vyrobili jsme si papírová auta

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-28 + The Let's Play Song + The Noisy and quiet song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači

- Po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4


12. lekce

Na včerejší hodině jsme se opět věnovali rozvoji emoční inteligence.

Co jsme se naučili?

 • Slovíčka vyjadřující emoce
 • Rozvoj emoční inteligence: jak si společně máme hrát

Slovní zásoba: aktivní: noisy, quiet, happy, sad, angry; pasivní: ...go..., Brrm! Whee!

Table time: v učebnici jsme spojovali obličeje vyjadřující emoce s obrázky, na kterých si děti hrají v různých situacích

Crafts: zdobení paper chain dolls

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-30 + The Noisy and quiet song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4


13. lekce

Včerejší hodina byla v duchu opakování barev a čísel ve spojení s další slovní zásobou (hračky + oblečení).

Co jsme se naučili?

 • Opakování a rozlišování barev
 • Opakování čísel
 • Opakování The Colors Song

Slovní zásoba: aktivní: yellow, green, blue, pink, brown; numbers 1-6; pasivní: pirate hats

Table time: v učebnici jsme podle čísel, které určovaly konkrétní barvu, vybarvovali medvídka a panenku

Crafts: scooter

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-30 + The Noisy and quiet song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4


14. lekce

Dnes jsme s dětmi opakovali všechna slovíčka z Unit 4 a pracovali jsme i s příběhem.

Co jsme se naučili?

 • Zapojit se do písničky Pirates' playtime
 • Poslouchat a zapojit se do příběhu s vylomeným "press outem" (truhlička s hračkami)
 • Rozvoj emoční inteligence - jak se cítí ostatní

Slovní zásoba: aktivní: ball, teddy, balloon, scooter, car, doll, noisy, quiet, happy, sad, angry; pasivní: Listen to me!, Stand up/sit down, Be a quiet/noisy...; Close your eyes

Table time: pracovali jsme s "press outem" - truhlička s hračkami, na něm jsme si hračky pojmenovali a poté jsme je i ukazovali během poslechu příběhu, do kterého se děti aktivně zapojovaly

Crafts: balloons

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-30 + The Noisy and quiet song

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4


15. lekce

Dnes jsme úspěšně zakončili Unit 4.

Co jsme se naučili?

 • Opakovali jsme veškerou slovní zásobu z Unit 4
 • Zazpívali jsme si všechny písničky, které jsme se o hračkách naučili
 • Nalepovali jsme správně nálepky do truhly pokladů

Slovní zásoba: aktivní: ball, teddy, balloon, scooter, car, doll, noisy, quiet, happy, sad, angry; pasivní: Let's count!

Table time: v učebnici jsme naplnili Jackovu truhlu všemi nálepkami, v příběhu jsme našli ztracený diamant a i ten jsme nalepili do učebnice

Crafts: worksheet "tidy up the toys"

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit na CD (co jsme s dětmi dělali): Songs/Tracks 1-30

- Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači; po spuštění klikněte na 4. truhličku = Unit 4

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 4