Shrnutí Captain Jack I

1. lekce

Na první hodině jsme se poznaly s dětmi. Společně jsme probudily papouška Jacka, který spal ve své pirátské truhle.

Co jsme se naučili?

 • Jak se jmenují postavičky, které nás budou provázet celým kurzem
 • Rozlišení "Hello" a "Bye-bye"
 • Poslouchat písničky, zapojit se a společně zpívat (Hello song 1, The Characters Song, Bye-bye Song)

Slovní zásoba: Captain Jack, Danny, Katie, Fluffy, Hello, Bye-bye, 1-2-3-4

Klíčové fráze hodiny: Let's play..., I'm..., Play with me.

Table time & Crafts: Photocopiable Jack - lepení pírek

Co a jak procvičit doma:

 • Na CD najdete písničky, které se s dětmi v hodinách učíme a zpíváme
 • První verze písničky na CD je vždy nazpívaná a hned další v pořadí je tzv. karaoke version, kdy děti mohou zpívat samy
 • Některé děti doma nerady zpívají a doma se jim opakovat nechce, ačkoliv se v hodinách skvěle zapojují; není třeba je nutit, veškeré opakování by mělo probíhat v pozitivním duchu, aby děti nevnímaly angličtinu jako povinnost, jako něco, co se MUSÍ naučit, ale jako něco, co je BAVÍ se učit (aby se učily jakoby mimochodem)
 • jedním z hlavních cílů předškolní angličtiny je dětem vytvořit pozitivní vztah k učení se cizích jazyků, že je to hlavně o zábavě a není třeba mít obavy, je to dobrý vklad pro budoucí vzdělávání a učení se angličtiny na ZŠ a dalších školách
 • CD dětem můžete pouštět v autě, nebo doma jako kulisu, i pasivní poslouchání angličtiny v pozadí je efektivní, co se týká učení cizích jazyků
 • Na CD najdete i jednoduchou hru, ve které si děti můžou procvičovat, co se naučily na hodinách - děti si mohou procvičit slovní zásobu i příběh, který znají z hodin

Děti dostaly učebnice. CD v hodinách nebudeme potřebovat, doporučuji ho nechat doma na procvičování. K učebnici máme doplňky v podobě nálepek a "press-outs", pokud je to možné, dejte dětem učebnici společně s těmito doplňky do nějakých desek, abychom nic nepoztráceli a vždy měly vše potřebné u sebe. Také doporučuji knihu i veškeré doplňky ke knize podepsat.


2. lekce

Na druhé hodině jsme s dětmi pokračovali v zábavné angličtině. Opakovali jsem, co jsme dělali/zpívali minule a naučili se i nové věci.

Co jsme se naučili?

 • Rozlišování barev
 • Poslouchat písničku, zapojit se a společně zpívat The Colors Song
 • Opakovali jsme: Hello song 1, The Characters Song, Bye-bye Song, počítali 1-4

Slovní zásoba: Barvy: red, yellow, blue, green, brown, pink; pirate hats

Table time: pracovali jsem s učebnicí, použili jsme první "press-out" (pirátské klobouky), s jejich použitím jsme si znovu zazpívali The Colors Song, na str. 3 jsme obtáhli obličeje postaviček, které nás provázejí učebnicí, povídali si o tom, kdo je kdo a vybarvili různými barvičkami "Katie's t-shirt"

Crafts: vyrábění pirate hats

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (Track 3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8)
 • Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1 a Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


3. lekce

Po prvních dvou úvodních hodinách jsme se v učebnici posunuli do Unit 1 s názvem Captain Jack's Game.

Co jsme se naučili?

 • Rozlišování částí těla
 • Poslouchat písničku, zapojit se a společně zpívat The Body Song
 • Opakovali jsme: Hello song 1, počítání, Bye-bye Song

Slovní zásoba: aktivní: arms, toes, tummy, legs, hands, head; pasivní: look at my..., touch your...

Table time: v učebnici jsme pracovali na str. 5, děti měly za úkol obtáhnout jednotlivé části těla, poté jsme si znovu pustili písničku The Body Song a opakovali si a ukazovali, kde jednotlivé části těla jsou

Crafts: šašek, jeho zdobení, ukazování částí těla na obrázku

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (co jsme s dětmi dělali): Hello Song 1 (Track 1+2), Bye-bye Song 1 (5+6), The Body Song (9+10)
 • Text písničky The Body Song najdete v učebnici na str. 8
 • Po dnešní hodině můžete využít i Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1 a Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


4. lekce

Dnešní hodinu si děti vyslechly velmi jednoduchý příběh, při kterém sledovaly obrázky na obrovské "Flip Book".

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat a zapojovat se do příběhu
 • Zpívat písničku The Story Song (najdete v učebnici na str. 8, na CD přiložinému k učebnici není)
 • Opakovali jsme: části těla, barvy

Slovní zásoba: arms, toes, tummy, legs, hands, head; wave, clap, toucha, tickle, shake your..., spider, on your...

Table time: v učebnici jsme pracovali na str. 7, děti měly za úkol spojit jednotlivé části těla v kroužcích s částmi těla Katie a Dannyho, za úspěšné dokončení pak dostaly razítko, které si vybraly

Crafts: Děti kreslily a vybravovaly pavouky, kterým přilepily oči. Procvičovali jsem čísla počítáním jejich nožiček.

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 + STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


5. lekce

Dnešní hodina byla více méně opakovací. Děti se naučily jazykolam.

Co jsme se naučili?

 • Procvičování vyslovnosti písmene /t/
 • Tongue Twister: Touch you tummy and your toes, toes, toes.
 • Opakovali jsme: části těla, slovesa: wave, clap, tickle, touch, shake, znovu si poslechli příběh, do kterého se děti pěkně zapojovaly a zazpívali si The Story Song
 • Big vs. small
 • Pavoučí písničku
 • Opakovali jsme: barvy, čísla
 • Znovu jsem si povídali příběh s Katie a Dannym

Slovní zásoba: big, small, arms, toes, tummy, legs, hands, head; wave, clap, toucha, tickle, shake your..., spider, on your...

Table time: na str. 9 jsem kroužkovali a počítali "small spiders" a vybarvovali "big spiders"; děti, co byly rychle hotové na str. 10 kreslily velkého pavouka; na speciálním materiálu ode mě jsme zakroužkovali: "touch your tummy" a "touch your toes", a pak chvíli Katie a Dannyho vybarvovali

Crafts: vyráběli jsem z papírů a patentků krokodýla, na kterém jsem si ukazovali jednotlivé části těla a slovesa: shake, touch...

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 + STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


6. lekce

Dnes jsme se věnovali hygieně - mytí rukou.

Co jsme se naučili?

 • Slovní zásobu vztahující se k hygieně
 • "My World": osobní hygiena - jak si myjeme ruce
 • Opakovali jsme: části těla, pavoučí písničku, big and small

Slovní zásoba: water, soap, towel, hands; pasivní: What do you need...?, Can you...?

Table time: na str. 11 jsem vybarvili kolečka vztahující se k mytí rukou a na str. 12 děti nakreslily samy sebe

Crafts: vyrobili jsme si barevný ručník

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


7. lekce

Dnes jsme se soustředili na barvy a čísla.

Co jsme se naučili?

 • Opakovali jsem barvy
 • Poznávat a pojmenovat čísla 1-6
 • Písničku "The Numbers Song"

Slovní zásoba: yellow, red, green, blue, pink, brown, 1 - 6

Table time: na str. 13 jsme pojmenovávali čísla, označovali jejich barvy, děti pak čárami spojovaly čísla s odpovídajícím počtem pirátů

Crafts: na worksheetu jsme spojovali "big" a "small" body parts

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Numbers Song (Track 13+14), The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


8. lekce

Dnešní hodina byla zaměřená hlavně na opakování.

Co jsme se naučili?

 • Zapojení do aktivit dle pokynů v říkance
 • Přehrání příběhu s pomocí "press out" Dannyho a Katie
 • Emoční inteligence: je důležité poslouchat, co říkají ostatní

Slovní zásoba: hands, head, arms, tummy, toes, leg; pasivní zásoba: listen to me, stand up, sit down, clap, wave, tickle, touch, shake your..., close your eyes

Table time: s vylomeným "press out" jsme si znovu připomněli příběh s Katie, Jackem a Dannym - doporučuji procvičit na CD (najdete v první truhličce jako Story), pak jsme pracovali s okopírovaným materiálem

Crafts: vyrobili jsme si a vyzdobili umyvadlo

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Numbers Song (Track 13+14), The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


9. lekce

Dnes jsem opakováním ukončili Unit 1.

Co jsme procvičili?

 • Veškerou dosavadní slovní zásobu
 • Zpívali jsem všechny písničky, které jsme se zatím naučili

Slovní zásoba: hands, head, arms, tummy, toes, leg, big, small, water, soap, towel, Numbers 1-6

Table time: nalepovali jsme obrázky na správná místa - procvičili tato slovíčka, v obří Flip Over Book jsme hledali žlutý diamant (Yellow Treasure)

Crafts: vyrobili jsme si vlastní knížečku - "good vs. bad behaviour"

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Numbers Song (Track 13+14), The Big and Small Song (Track 11+12), Hello Song 1 (Track 1+2), The Characters Song (3+4), Bye-bye Song 1 (5+6), The Colors Song (7+8), The Body Song (9+10)
 • I po dnešní hodině můžete využít Multi-ROM funkci CD, tedy pustit si CD jako hru v počítači
 • Po spuštění klikněte na 1. truhličku = Unit 1, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit Activity 1, Activity 2 i Activity 3 +STORY
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 1


10. lekce

Začali jsme Unit 2, která je zaměřená především na slovní zásobu týkající se oblečení. Dále budeme i procvičovat to, co už jsme se naučili.

Co jsme se naučili?

 • Slovní zásobu týkající se oblečení
 • The Put on Your Jumper song

Slovní zásoba: trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt; pasivní: put on your...

Table time: obtahovali jsem oblečení na str. 17 a kalhoty vybarvili modře

Crafts: lepení oblečení na panáčka

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14
 • Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit
 • Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, s dětmi si můžete prohlédnout Unit 2

11. lekce

Na dnešní hodině si děti poslechly příběh doprovázený obrázky na obří Flip Over Book. Vyrobili jsme si zimní čepici.

Co jsme se naučili?

 • Poslouchat jednoduchý příběh v angličtině
 • Zapojení do Story Song

Slovní zásoba: trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt; pasivní: put on your..., take off your, come on!, we're ready, it's hot/cold

Table time: ukazovali jsme si obečení na str. 19 a nalepovali chybějící kolečka s odpovídajícími barvami, které jsme si díky tomu také procvičili

Crafts: vyráběli jsme zimní čepice s bambulí

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14

- Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit

- Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary, Activity 2: Story, Activity 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2

12. lekce

Na dnešní hodině si děti opět poslechly příběh doprovázený obrázky na obří Flip Over Book. Naučili jsme se novou písničku a co to znamená "it's hot" vs. "it's cold".

Co jsme se naučili?

- Jazykolam s procvičením písmene /h/

- Poslouchat jednoduchý příběh v angličtině

- The Hot and Cold Song

- co to znamená "it's hot" vs. "it's cold"

Slovní zásoba: trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt; pasivní: put on your..., take off your, come on!, we're ready, it's hot/cold

Table time: na str. 21 jsme vybarvovali oblečení a spojovali ho se správným počasím

Crafts: vyrobili jsme jednoduchou hru, děti vystříhaly a nalepily "kapsičky" hot a cold, do kterých třídily oblečení, které si vybarvily a rostříhaly - můžete hrát znovu doma, vyndat papírky s oblečením a s dětmi třídit "What do we put on, when it's HOT/COLD?"

Co a jak procvičit doma:

- Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Hot and Cold Song (Track 17+18), The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14

- Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit

- Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary, Activity 2: Story, Activity 3

- Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2

13. lekce

Dnešní hodina byla více opakovací, ale přesto jsme se naučili i něco nového.

Co jsme se naučili?

 • Rozlišovat různé oblečení, a jak si ho oblékáme (nová slovíčka: shoes, socks)

Slovní zásoba: shoes, socks, trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt, yellow, red, green, blue, pink, brown, 1-6; pasivní: put on your..., take off your, What color is it...?, How many...?

Table time: na str. 23 jsme zabarvovali "smiley faces" u oblečení, které si umíme obléct

Crafts: výroba boty

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Hot and Cold Song (Track 17+18), The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14
 • Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit
 • Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary,Activity 2: Story, Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2

14. lekce

Dnes jsme s dětmi opakovali barvy, čísla a oblečení.

Co jsme si zopakovali?

 • Opakovali jsem barvy a čísla v kombinaci se slovíčky týkající se oblečení a částí těla
 • Zpívali jsem The Colors Song a Hot and Cold Song

Slovní zásoba: pink, yellow, green, blue, red, brown, numbers 1-6 , jumper, hat, coat, socks, shoes, t-shirt, shorts; pasivní: put on your... (when it's...), take off your, Listen to me..., stand up/sit down, can you?

Table time: v učebnici jsme si ukazovali skupiny oblečení, počítali je, říkali si, jakou mají barvu, poté děti oblečení kroužkovalina str. 25 jsme procvičovali barvy, čísla a pojmenovávali oblečení, které jsme pak kroužkovali

Crafts: vyráběli jsme caterpillar/houseku, na které jsme si procvičili barvy

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Hot and Cold Song (Track 17+18), The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14
 • Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit
 • Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary,Activity 2: Story, Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2

15. lekce

Dnes jsme měli Lesson 7 Unit 2 zaměřenou na závěrečné opakování.

Co jsme si zopakovali?

 • Poslouchat a zapojit se do Pirates' Playtime
 • Poslouchat a zapojit se do příběhu s "press outem"
 • EQ: jaké oblečení potřebujeme v různém počasí

Slovní zásoba: shoes, socks, trousers, jumper, coat, hat, shorts, t-shirt, socks, shoes, big, small, hot, cold; pasivní: put on your... (when it's...), Listen to me..., stand up/sit down, Close your eyes

Table time: děti si opět poslechly příběh z obří Flip Book a s maskami Katie a Dannyho se zapojili do příběhu, na worksheetu děti určovaly, které oblečení si musí vzít Danny, a které Katie - poté ho na postavičky kreslily

Crafts: "design your own t-shirt", děti si vyzdobily trička, která si vystřihly z papíru

Co a jak procvičit doma:

 • Co si můžete pustit (doporučené opakování): The Hot and Cold Song (Track 17+18), The Put on Your Jumper song (Track 15+16) + Tracks 1-14
 • Hra na CD: Multi-ROM 2. truhlička = Unit 2, tam najdete více aktivit, s dětmi můžete zvolit
 • Po spuštění klikněte na 2. truhličku - Activity 1: Vocabulary,Activity 2: Story, Activity 3
 • Ve spodní liště najde "ABC", což je obrázkový slovníček, kde najdete klíčovou slovní zásobu pro Unit 2